ȘEF NOU LA INFRASTRUC­TURĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

DE­PAR­TA­MEN­TUL PEN­TRU

DEZVOLTARE, pro­mo­va­re şi mo­ni­to­ri­za­re proi­ec­te de in­ves­ti­ţii în infrastruc­tură, înfi­in­ţat în ca­drul Gu­ver­nu­lui, va fi con­dus de con­si­li­e­rul de stat Bog­dan Pas­cu, po­tri­vit unei de­ci­zii ale pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Gu­ver­nul a adop­tat pe 3 iu­lie o ho­tă­râre pri­vind înfi­in­ţa­rea De­par­ta­men­tu­lui pen­tru dezvoltare, pro­mo­va­re şi mo­ni­to­ri­za­re proi­ec­te de in­ves­ti­ţii în infrastruc­tură.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.