SPIRIT

Par­ti­ci­pan­ţi-re­cord la Fes­ti­va­lul „ProEtni­ca“

Romania Libera - - Eveniment -

Di­rec­to­rul Aso­cia­ţi­ei Cen­trul Edu­ca­ţi­o­nal pen­tru Ti­ne­ret Si­ghi­şoa­ra (ibz), Vol­ker Rei­ter, a de­cla­rat mar­ţi, pen­tru Agerpres, că la cea de-a XVII-a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Inter­cul­tu­ral “ProEtni­ca” de la Si­ghi­şoa­ra, pro­gra­ma­tă în pe­ri­oa­da 21 - 25 august, vor par­ti­ci­pa pes­te 600 de re­pre­zen­tan­ţi ai tu­tu­ror et­ni­i­lor din Ro­mânia, plus mi­no­ri­ta­tea so­ra­bi­lor din Germania.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.