Res­truc­tu­ra rea dat ori­i­lor o su­per­ba apã de ploaie, de ame­tit pros­tii!

Romania Libera - - Op & Ed - ILIE ȘERBĂNESCU

Ce­ea ce fa­ce din toa­tă acți­u­nea pom­pos bo­te­za­tă „res­truc­tu­ra­re a da­to­ri­i­lor“o su­per­bă apă de ploaie, de amețit proștii! Ori­cum, su­ma avu­tă în ve­de­re, ca­re nu con­sti­tu­ie ma­re lu­cru din ade­vă­ra­ta eva­zi­u­ne fis­ca­lă, nu es­te to­tuși de co­lea, re­pre­zen­tând nici mai mult,

Ori­cum, su­ma avu­tă în ve­de­re, ca­re nu con­sti­tu­ie ma­re lu­cru din ade­vă­ra­ta eva­zi­u­ne fis­ca­lă, nu es­te to­tuși de co­lea. nici mai puțin de 40% din înca­să­ri­le anua­le ale sta­tu­lui din ta­xe, ce­ea ce vor­bește de la si­ne des­pre eva­zi­u­nea fis­ca­lă din Ro­mânia și bat­jo­cu­ra la ca­re sta­tul ro­mân es­te su­pus de așa-nu­mi­tul me­diu pri­vat de bu­si­ness sau, alt­fel spus, des­pre fap­tul că sta­tul ro­mân nici nu prea exis­tă, nici în ma­te­rie de Fisc, ca și în zeci de alte do­me­nii!.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.