SCANDAL

Cîţu, des­pre plânge­rea PSD: Voi cere ca Dăn­ci­lă să par­ti­ci­pe la ve­ri­fi­cări

Romania Libera - - Eveniment -

Li­de­rul se­na­to­ri­lor PNL, Flo­rin Cîţu, a anun­ţat că va mer­ge pen­tru ve­ri­fi­cări împreu­nă cu pro­cu­ro­rul de caz la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP) şi Co­mi­sia Na­ţi­o­na­lă de Strategie şi Prog­no­ză, da­că PSD va de­pu­ne plânge­re pe­na­lă, aşa cum a anun­ţat, împo­tri­va re­pre­zen­tan­ţi­lor PNL ca­re ar fi de­zin­for­mat cu pri­vi­re la rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.