Înce­pe o no­uă re­la­ţie UE – Ma­rea Bri­ta­nie

Romania Libera - - Pagina 2 - (M.D.)

Pro­ce­sul de Brexit nu es­te "sfârşi­tul a ce­va" ci "înce­pu­tul vi­i­toa­rei noas­tre re­la­ţii" cu Ma­rea Bri­ta­nie, a de­cla­rat, ieri, vi­i­toa­rea pre­şe­din­tă a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Ursu­la von der Leyen, re­la­te­a­ză AFP ci­ta­tă de Ager­pres. "Sun­tem încă într-un pro­ces di­fi­cil. Vom res­pec­ta de­ci­zia lua­tă de pri­e­te­nii noş­tri bri­ta­nici, de Re­ga­tul Unit", a pre­ci­zat Ursu­la von der Leyen. Se­pa­ra­rea fi­na­lă a Ma­rii Bri­ta­nii de UE es­te pro­gra­ma­tă pen­tru da­ta de 31 oc­tom­brie 2019. Pe de altă par­te, no­ua şe­fă a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne a pre­ci­zat că UE a încheiat pre­gă­ti­ri­le pen­tru sce­na­ri­ul unui "no deal", de­şi a pre­ci­zat că aces­ta nu ar fi unul be­ne­fic nici pen­tru blo­cul co­mu­ni­tar, nici pen­tru Ma­rea Bri­ta­nie. Ursu­la von der Leyen a mai de­cla­rat că îi va ce­re ac­tua­lu­lui ne­go­cia­tor şef pen­tru Brexit al UE, Mi­chel Bar­ni­er, să-şi con­ti­nue acest rol.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.