de­cla­ra­ţia zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Am mai aflat că Par­la­men­tul ales de mi­li­oa­ne de ce­tă­ţeni tre­bu­ie să de­vi­nă un fel de bă­taie de joc la che­re­mul pre­şe­din­te­lui ca­re îi poa­te tri­mi­te pro­pu­neri for­ma­le de pre­mi­eri şi apoi să-l di­zol­ve fă­ră ni­cio cli­pi­re. Şi că asta va fi pri­ma sa de­ci­zie în ca­li­ta­te de pre­şe­din­te. Su­nă din ce în ce mai bi­ne, nu?! Tre­când pes­te aces­te «bar­nis­me» şi re­venind la lu­cruri se­ri­oa­se, nu po­ţi sa vrei sa fii pre­şe­din­te dar tu să încalci Con­sti­tu­ţia de la bun înce­put.”

MARCEL CIOLACU, preșe­din­te­le Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.