BILANŢ

Romania Libera - - Incognito -

Pa­tru mi­si­uni în Afganistan, 3 mi­li­tari că­zu­ţi la da­to­rie

Până în pre­zent, mi­li­ta­rii Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie Me­ca­ni­za­tă „Sfântul Andrei” din Gar­ni­zoa­na Ga­la­ţi au par­ti­ci­pat la pa­tru mi­si­uni în te­a­trul de ope­ra­ţi­uni din Afganistan:

• ia­nua­rie –iu­lie 2005 – mi­si­u­nea „Endu­ring Fre­e­dom VI”;

• ia­nua­rie – iu­lie 2008 – mi­si­u­nea „ISAF III”;

• de­cem­brie 2011- iu­nie 2012 – mi­si­u­nea „ISAF IV”;

• fe­brua­rie – au­gust 2019 – mi­si­u­nea

„Re­so­lu­te Sup­port”.

Pe tim­pul exe­cu­tă­rii mi­si­u­ni­lor de pa­tru­la­re din Afganistan din anii 2005 şi 2008, trei mi­li­tari gă­lă­ţeni şi-au pi­er­dut via­ţa: slt. (pm) Nar­cis Şo­nei (2005), slt. (pm) Io­nuţ Cos­min San­du (2008) şi slt. (pm) Ma­ri­us Clau­diu Co­vrig (2008).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.