Ce se întâmplă pe du­ra­ta man­da­tu­lui

Romania Libera - - Actualitat­e -

Du­pă ce au pri­mit apro­ba­rea Par­la­men­tu­lui, preșe­din­te­le și co­mi­sa­rii sunt nu­mi­ţi în mod ofi­cial de Con­si­liu, ca­re ho­tă­răște cu ma­jo­ri­ta­te ca­li­fi­ca­tă. În ca­zul unei mo­di­fi­cări sub­stan­ţia­le a por­to­fo­li­u­lui pe du­ra­ta man­da­tu­lui Co­mi­si­ei, al com­ple­tă­rii pos­tu­ri­lor va­can­te sau al nu­mi­rii unui nou co­mi­sar du­pă ade­ra­rea unui nou stat mem­bru, co­mi­sa­rii în cau­ză sunt au­dia­ţi din nou în fa­ţa co­mi­si­i­lor com­pe­ten­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.