Romania Libera : 2019-09-11

Actualitat­e : 4 : 4

Actualitat­e

4 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019 actualitat­e Abonează-te la ! REDUC Preţuri abonamente pentru 2019: de până la faţă de pr ziarului la c 3 u 1 lună 19% 61 49 lei lei chioșc abonat u 3 luni 21% 182 144 lei lei chioșc abonat u Plata se va efectua până la data de 20 a lunii în curs pentru ca livrarea abonamentu­lui să înceapă de la data de 1 a lunii următoare. Prin completare­a prezentulu­i talon sunt de acord să primesc gratuit prin poștă sau e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare materiale promoţiona­le legate de promovarea publicaţii­lor. 6 luni 29% 259 364 lei lei MODALITĂŢI DE ABONARE: www.romanialib­era.ro/abonamente Prin virament bancar: Pentru informaţii şi reclamaţii abonamente: chioșc abonat Cu plata online în contul THETA PROFICIENC­Y S.R.L., nr. J40/11598/2008, avand Cod Unic de Înregistra­re R0 24140370, deschis la Banca Românească, sucursala Union, nr. cont RO11BRMA09­9910008005­8558 • • [email protected]­era.ro 12 luni La toate oficiile poştale La firmele de abonamente • • 449 727 lei lei Pentru abonamente­le plătite cu mandat poştal sau ordin de plată este necesar să trimiteţi talonul completat, împreună cu copia dovezii de plată prin e-mail la: [email protected]­era.ro. chioșc abonat Nume, prenume / societatea ……………………………………..................................................................... CUI ……………… .… ............................ Str. ………………………..... …… .................... Nr……., Bl… .... , Sc……., Et ..... , Ap…….., Localitate ……….……… ................……………......................... Judeţ/ Sector ………………............... , Telefon …… ......………… ..…… ............................... E-mail …..……… .....……………………….......................... Am achitat suma de ....................... lei cu ordin de plată nr . .................................. din data ................................ în contul THETA PROFICIENC­Y S.R.L., nr. J40/11598/2008, avand Cod Unic de Inregistra­re R0 24140370, nr. cont RO11BRMA09­9910008005­8558, deschis la Banca Românească, sucursala Union. Abonamentu­l va începe din luna ...............................

© PressReader. All rights reserved.