Io­han­nis joa­că pe to­tul sau ni­mic

Romania Libera - - Prima Pagina - MARIUS GHILEZAN

Ce-l împin­ge pe Klaus Io­han­nis spre dă­râma­rea gu­ver­nu­lui? Se între­a­bă mul­ţi ca­re mai pri­cep sub­stra­tu­ri­le ac­ţi­u­ni­lor po­li­ti­ce.

Astă­zi, în Par­la­ment, se vo­te­a­ză mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră. Exis­tă do­uă va­rian­te. Fie tre­ce, fie nu tre­ce. Da­că adu­nă 233 de vo­turi, opo­zi­ţia tre­bu­ie să încro­pe­as­că ra­pid un pro­gram de gu­ver­na­re şi să pre­zin­te pre­şe­din­te­lui o ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.