Ne­bu­nia e în toi

Romania Libera - - Prima Pagina - EUGEN ȘERBĂNESCU edi­to­ria­list

La câte­va ore du­pă apa­riția aces­tui edi­to­rial, va fi de­ci­să soar­ta gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă. Unde sun­tem acum, înain­te ca vo­tul pri­vind moți­u­nea de cen­zu­ră să se întâmple? Sun­tem într-o ne­bu­loa­să per­fec­tă. Es­te cel mai im­pre­vi­zi­bil eveni­ment po­li­tic nu nu­mai între toa­te ce­le­lal­te moți­uni de cen­zu­ră tra­ver­sa­te până acum, ci – îndrăz­nim să afir­măm – între toa­te eveni­men­te­le po­li­ti­ce cu­nos­cu­te de sce­na par­la­men­ta­ră ro­mâneas­că de-a lun­gul vre­mii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.