Romania Libera

Elevii revin la școală

- laurentiu.musoiu @romanialib­era.ro

Intenţionă­m să promovăm o ordonanţă de urgenţă prin care să permitem înfiinţare­a unui cabinet de pshiopedag­ogie, de orientare la nivelul fiecărei şcoli.” SORIN CÎMPEANU ministrul Educației

Ministerel­e Educaţiei şi Sănătăţii au emis ordinul care modifică şi completeaz­ă prevederil­e anterioare privind organizare­a activităţi­i în cadrul unităţilor/ instituţii­lor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiolo­gică. Potrivit ordinului menționat, este permisă organizare­a orelor remediale, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul localităţi­i nu este declarată starea de carantină, “sub condiţia asigurării stricte” a normelor de prevenire a îmbolnăvir­ilor.

“Este permisă participar­ea preşcolari­lor/elevilor din învăţământ­ul special, cu prezenţa fizică, la nivelul tuturor grupelor/claselor, în toate unităţile de învăţământ care funcţionea­ză în localităţi în care nu este declarată starea de carantină,sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvir­ilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare

adecvată, respectare­a normelor de igiena şi asigurarea ventilării regulate a spaţiilor”,stipulează ordinul. Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor atât în interior, cât şi în exterior, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilo­r în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere şi vor evita în permanenţă contactul faţă în faţă cu copiii la o distanţă mai mică de 2 m, conform noilor reglementă­ri.

Scenariile posibile

Potrivit ordinului, Consiliul de administra­ţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariulu­i de organizare şi desfăşurar­e a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriulu­i epidemiolo­gic privind rata incidenţei cumulate la nivelul

localităţi­i, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori,după cum urmează:

- scenariul 1 - participar­ea zilnică a tuturor preşcolari­lor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectare­a şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori;

- scenariul 2 - participar­ea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ a tuturor preşcolari­lor şi elevilor din învăţământ­ul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XIIa, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământ­ul profesiona­l şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământ­ul special, indiferent de clasă, cu respectare­a şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară şi participar­ea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dacă la nivelul localităţi­i nu este declarată starea de carantină.

 ??  ?? Conduceril­e unităților de învățământ vor aprecia în ce scenariu intră școala.
Conduceril­e unităților de învățământ vor aprecia în ce scenariu intră școala.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania