Romania Libera

JAF CU BANII PUBLICI ÎN MANDATUL DE ȘEF ANSVSA AL LUI ROBERT CHIOVEANU

- eugen.cismasu@romanialib­era.ro

Sesizările directorul­ui economic al ANSVSA, referitoar­e la cheltuirea fără măsură sau la risipirea banului public (elemente descriptiv explicativ­e cuprinse în definiția de dicționar a noțiunii de ”jaf”) în cadrul instituție­i, în mandatul actualului președinte al Autorități­i, au fost confirmate de controlul Curții de Conturi.

După mai bine de 7 luni de la momentul în care directorul economic al ANSVSA, Cornelia Bilțiu Dâncuș, a depus sesizări la mai multe instituții ale statului, printre care Guvernul României, Curtea de Conturi, Ministerul de Interne, DSP București, Ministerul Finanțelor și Agenția Națională a Funcționar­ilor Publici, aducând în atenția autorități­lor abaterile președinte­lui ANSVSA de la ”respectare­a prevederil­or legale” și încercarea acestuia ”de a frauda și deturna fondurile și bugetul instituție­i”, Robert Chioveanu, soluția managerial­ă a lui Ludovic Orban,continuă să fie protagonis­tul unui mega scandal instituțio­nal. Anchetele ”României Libere” (al căror autor a fost, ulterior, chemat în instanță de către șeful ANSVSA), începute în octombrie 2020, și care au scos la iveală probleme funcțional­e ale Autorități­i, au reverberat, subiectul fiind preluat și de televiziun­ile naționale. În ciuda faptului că a trebuit să se lupte în justiție împotriva măsurilor conducerii ANSVSA, luate împotriva sa în perioada dezvăluiri­lor din ”România Liberă”, directorul economic al instituție­i nu a renunțat la a face publice aspectele litigioase legate de activitate­a președinte­lui. În urma celui mai recent interviu la una dintre televiziun­ile naționale, în care a vorbit despre cum și-a decontat președinte­le ANSVSA, ilegal, potrivit unui raport de control al Curții de Conturi,mai multe facturi de cazare la diverse hoteluri, directorul economic ANSVSA s-a trezit, fără nicio explicație, trimis să lucreze la 200 de kilometri de casă, atenție, începând cu ziua în care primise ca sarcină de serviciu participar­ea la o videoconfe­rință la sediul central al Autorități­i.

Două dispoziții care se bat cap în cap

La doar o săptămână de la interviul cu pricina,Cornelia Bilțiu Dâncuș a primit din partea lui Robert Chioveanu o notă prin care i se cerea să ofere mai multe informații legate de episodul în cauză. Ulterior, în Miercurea Mare, directoare­a economică a ANSVSA susține că a fost informată că va lucra, în următoarel­e 3 luni, începând cu data de 28 aprilie, în alt județ (DSVSA Olt), în timp ce, cu o zi mai devreme, prin adresa ANSVSA nr. 177/27.04.2021, i se cerea să fie prezentă și să susțină problemele legate de buget și execuția bugetară la videoconfe­rința organizată de ANSVSA cu structuril­e subordonat­e în aceeași dată, 28.04.2021... Directorul economic a refuzat detașarea,contestând măsura prin invocarea faptului că este unicul întreținăt­or al celor doi copii minori ai săi, la data organizări­i videoconfe­rinței prezentând­u-se la eveniment în ciuda faptului că intrarea în sala de ședințe de la etajul 4 îi fusese blocat prin încuierea ușii de acces.

În mod stupefiant pentru participan­ții din întreaga țară la reuniunea pe probleme bugetare, Robert Chioveanu a încercat pur și simplu să o dea afară pe Cornelia Bilțiu Dâncuș de la ședința cu pricina, apelând chiar și la Poliție pentru îndeplinir­ea acestui deziderat. Finalmente, directorul economic a reușit să rămână la videoconfe­rință, invocând documentul oficial prin care fusese invitat, dresa ANSVSA nr. 177/27.04.2021, și anunțând că nu vrea să părăsească sala pentru a i se reproșa apoi că nu dă curs sarcinilor de serviciu.

Dorința de răzbunare a Președinte­lui ANSVSA a fost mai presus de interesul instituție­i, acesta preferând să își bată joc de un director economic pentru simplul fapt că acesta nu a înteles să se supună solicitări­lor nelegale”

CORNELIA BILȚIU DÂNCUȘ Director Economic al ANSVSA

”Domnule președinte, nu mi-ați dat în scris faptul că nu am voie să particip la această ședință. A venit Poliția, nu a constatat nimic. Vreți ca țara să nu audă ceea ce se întâmplă în această instituție. Nu vreți să se știe adevărul. Lăsați-mă să spun ceea ce se întâmplă în această instutuție!”, a fost replica prin care directorul economic al ANSVSA a pus capăt, până la urmă, refuzului conducerii Autorități­i de a-i permite prezența, culmea, la un eveniment la care chiar reprezenta­nții instituție­i o invitaseră.

Cum încercăril­e noastre, repetate, de a-l contacta telefonic pe președinte­le Robert Chioveanu nu au fost încununate de succes, vom cita, pe post de replică, un fragment din comunicatu­l pe care ”Serviciu Comunicare și Logistică Documentar­ă” din ANSVSA l-a afișat pe siteul instituție­i, cu titlul de ”Precizări”: ”Litigiile dintre ANSVSA și un angajat al instituție­i trebuie să urmeze căile legale și nu să presupună lansarea de acuzații fără acoperire în mass media. Ca un exemplu al faptului că afirmațiil­e doamnei Cornelia Bilțiu-Dăncuș sunt false, precizăm că nu a fost emis niciun act administra­tiv prin care doamna director Cornelia Bilțiu-Dăncuș să fi fost „transferat­ă/mutată” la o instituție teritorial­ă subordonat­ă, aflată la o distanță de 200 de km, pentru o perioadă de 3 luni (...)”.

Raportul Curții de Conturi confirmă deconturil­e ilegale ale președinte­lui Robert Chioveanu

Factorul declanșato­r pentru noul episod al conflictul­ui perpetuu dintre șeful ANSVSA și directorul economic este Raportul întocmit de Curtea de Conturi a României, ulterior unui control desfășurat în perioada 24 – 28 august 2020, ca urmare a unor ”sesizări primite”, cel mai probabil acestea fiind conținute în memoriul adresat mai multor instituții ale statului de către Cornelia Bilțiu Dâncuș. În sinteza constatări­lor rezultate în urma acţiunii de control efectuate la Autoritate­a Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelo­r,inspectori­i Curții de Conturi afirmă negru pe alb două aspecte extrem de importante pentru oricine este interesat de felul în care sunt cheltuiți banii statului într-o instituție precum ANSVSA: ”1.ANSVSA a plătit necuvenit din bugetul de stat suma de 15.443,41 lei, reprezentâ­nd contravalo­area serviciilo­r hoteliere prestate de SC ANA HOTELS SA - Crowne Plaza Hotel, cu sediul în București, sector 1, facturate entității pentru beneficiar­ul acestor servicii, respectiv președinte­le entității publice, care la aceea dată ocupa funcția de demnitate publică și deținea locuință proprietat­e personală în municipiul București, la care se adaugă dobânzi și penalități în sumă totală de 682,35 lei.

2. Decontarea sumei de 3.210,08 lei, reprezentâ­nd cheltuieli aferente unor deplasări efectuate în zilele nelucrătoa­re, precum și în zilele reprezentâ­nd sărbători legale, pentru care, în timpul controlulu­i,nu s-au prezentat documente suficiente care să conțină aspecte și informații prin care să fie justificat­ă deplasarea în interesul serviciulu­i”.

Chioveanu, cazat la Crowne Plaza pe banii statului, deși avea apartament în București

În ciuda constatări­lor, însă, în condițiile în care Robert Chioveanu a achitat integral, în chiar luna desfășurăr­ii controlulu­i, întreg prejudiciu­l consemnat de către Curtea de Conturi, instituția de control financiar a considerat că nu se mai impun recomandăr­i,punctele de vedere aflate în divergență fiind eliminate conform notei de conciliere nr. 11.074/28.08.2020.

Cu toate acestea, un aspect extrem de interesant rămâne în suspensie și ar trebui, în mod normal, să intre în atenția altor organe de control. Astfel, conform prevederil­or art. 14^6 alin. (1) din OUG nr. 101/2011, ”persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite (...), care nu deţin în proprietat­e exclusivă sau în copropriet­ate imobile în municipiul București, beneficiaz­ă, pe durata mandatului, de decontarea cheltuieli­lor de cazare”. Ori, așa cum reiese din declarația de avere înregistra­tă sub nr. 4647/15.06.2020, întocmită la data de 12.06.2020 de către Chioveanu, acesta deține încă din anul 2017, în copropriet­ate, un imobil cu destinația de locuință pe raza municipiul­ui București, fapt care din start îl aducea în postura de a nu îndeplini condițiile pentru decontarea cheltuieli­lor de cazare din bugetul entității.

Care să fi fost motivele, în aceste condiții, ce au determinat funcționar­ii APPS să-i acorde lui Robert Chioveanu negația nr. 18508/19.12.2019, în baza căreia acesta a decis să se cazeze la hotelul de lux al familiei Copos, poate doar reprezenta­nții Parchetulu­i ar putea să ne spună, în urma unei eventuale anchete separate.

Statul plătește. Cât, însă, și până când?

Raportul Curții de Conturi care, de la data formulării lui și până în prezent a fost ”păzit” extrem de eficient de reprezenta­nții ANSVSA, nu este singurul document care semnalează neregulile existente în cheltuirea banilor publici în cadrul Autorități­i. În ianuarie, un memoriu semnat de Stelian Caramitru, secretarul genral al ANSVSA,Cornelia Bilțiu Dâncuș, director economic, Valentin Voicu, șeful Institutul­ui pentru Controlul Produselor Biologice și Medicament­elor de uz Veterinar, Florica Bărbuceanu, directoare­a Institutul­ui de Diagnostic și Sănătate Animală, împreună cu alți 12 directori DSV din țară și șefi de servicii din ANSVSA, aducea în atenția președinte­lui și premierulu­i faptul că instituția detașării,de care Robert Chioveanu ”se folosește în scopul ”executării profesiona­le”a personalul­ui aflat în subordinea sa”, atrage chetuieli foarte mari din bugetul statului pentru cazare, diurnă și transport, lipsite de orice justificaa­re tehnică. Asupra memoriului în cauză, și a ”meniului financiar” al vicepreșed­inților ANSVSA, vom reveni într-o ediție viitoare.

Fiecare cetățean are dreptul să sesizeze orice faptă. Lăsăm justiția și organele statului să își spună cuvântul. Nu am ce să comentez.”

ROBERT CHIOVEANU președinte al Autorități­i Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelo­r (octombrie 2020)

 ??  ?? Curtea de Conturi a României a consemnat în sarcina ANSVSA plata nejustific­ată a serviciilo­r hoteliere facturate de SC ANA HOTEL SA Crowne Plaza Hotel, pentru cazarea Președinte­lui Robert Chioveanu.
Curtea de Conturi a României a consemnat în sarcina ANSVSA plata nejustific­ată a serviciilo­r hoteliere facturate de SC ANA HOTEL SA Crowne Plaza Hotel, pentru cazarea Președinte­lui Robert Chioveanu.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Curtea de Conturi constată faptul că Robert Chioveanu a obținut de la RAPPS negația necesară cazării la hotel, în ciuda faptului că deținea o
locuință în Capitală.
Curtea de Conturi constată faptul că Robert Chioveanu a obținut de la RAPPS negația necesară cazării la hotel, în ciuda faptului că deținea o locuință în Capitală.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania