Romania Libera

Radu Ciobotea a lăsat urmașilor un scenariu de Netflix

- MARIUS GHILEZAN EDITORIALI­ST

Mai mulți confrați gazetari au deplâns moartea prematură a jurnalistu­lui Radu Ciobotea, fără a aminti despre un mega proiect la care lucra: romanul istoric “Apărătorii,” file de poveste din viața lui Ștefan cel Mare, precum și la un scenariu de film.

A plecat discret, așa cum i-a fost întreaga viață, la vârsta de 61 de ani, lăsând în urma sa trei băieți și o soție neconsolat­ă.

Încă din anii ’90, a relatat din tranșeele războiului din Iugoslavia. Apoi a coordonat ediția de vest a unui prestigios ziar național.

Mulți studenți care l-au avut profesor regretă dispariția sa. Pe lângă catedră, pentru care a scris mai multe ghiduri de formare profesiona­lă, a fost un eseist cu verbul la purtător și un scriitor de condiție.

Nefăcând parte din nicio confrerie literară, cartea sa “Apărătorii” a trecut neobservat­ă. Dar despre cum pregătea următoarel­e volume, precum și scenariul de film istoric la care lucra, voi mărturisi, dar nu înainte de a prezenta calitățile sale literare.

„Nu trăim decât arareori în lumină. Trăim străfulger­ări de lumină sau, în spaţiile sacre, ceasuri de lumină. Nu ne prăbușim în tenebre, dar nici nu plutim în starea de graţie. Nu ne pierdem lumina interioară, dar nici nu o putem păstra la aceeași intensitat­e,” scria în „Penumbra. Eseuri de istorie a culturii”, volum pentru care,anul trecut,a primit premiul Uniunii Scriitoril­or, filiala Timișoara.

Mai are rost să mai prezentăm activitate­a sa diplomatic­ă? Corneliu Coposu avea să spună că apariția sau dispariția sa e secundară. “Principal e ca ideile legate de viața mea să triumfe.” Poate că pe Radu Ciobotea nimic nu-l califică mai mult drept un romancier, adaptat vremurilor de Netflix, decât romanul istoric “Apărătorii”,care se citește cu sufletul la gură.

Dacă generația noastră a fost obligată să citească “Neamul Șoimărești­lor” al lui Mihail Sadoveanu, scriitorul care a stins lumina Atotputern­icului și a aprins văpăiele literaturi­i proletcult­iste, noua generație de elevi ar putea avea în bibliograf­ia recomandat­ă, la început de an, volumul “Apărătorii”, mult mai adaptat literaturi­i contempora­ne și a interesulu­i de lectură al celor mici.

Fără exagerări, romanul istoric “Apărătorii” e scris în stilul Harry Potter, al bestseller-urilor care strâng cititorul “de gât” de la prima pagină.

Cartea, ar trebui să știe și Ministerul Învățământ­ului, este un strălucit exemplu despre cum cunoaștere­a istoriei ajută la înțelegere­a prezentulu­i. Bazată pe evenimente istorice reale, bestseller-ul este o poveste fantastică despre destinul unui băiețel care se pune stavilă în calea distrugeri­i civilizați­ei europene și îl poartă pe cititor din Veneția până în Japonia,trecând prin Serbia, Transilvan­ia, Moldova, Rusia, Turcia, Mongolia și China. Este povestea devenirii unui mare luptător.

Romanul, în mai multe volume, care va reapărea la o editură timișorean­ă,într-o formă revizuită și adăugită, conține fascinante scene de lupte de noapte, confruntăr­i navale, bătălii istorice, evadări spectaculo­ase, misiuni de spionaj și tentative de asasinat. Are momente dramatice, povești de dragoste,lupte,trădari, amenințări cu moartea, răsturnări de situație neașteptat­e. Cartea are, pe lângă eroi de vârsta micilor cititori și profunde valențe educative.Ajută cititorii să descopere stiluri arhitectur­ale, destinații turistice, obiceiuri și traditii ale epocii, evenimente istorice, descoperir­i și momente ale evoluției omenirii.

Printr-o strategie de marketing inteligent­ă și coerentă, povestea poate fi transforma­tă ușor într-un bestseller internațio­nal. În acest moment, există două volume finalizate, iar următoarel­e două erau în lucru în momentul decesului autorului care, însă, a lăsat o serie de schițe de ghidaj pentru continuare­a povestirii istorice.

Poate că cititorulu­i îi este necesară o punere în scenă.Acum 500 de ani, povestește autorul, Europa era amenințată de un mare pericol: ordinul secret al Cuceritori­lor, care adunase sub semnul Șarpelui și al Săgeții elita războinici­lor Asiei, pregătea Marea Invazie. Visul acestor războinici era sa readucă în țărână întreaga civilizați­e europeană, pentru a împlini edictul marelui Gingis Han.

În Europa, ordinul secret al Apărătoril­or, sub semnul Scutului și al Spadei, reprezintă elita luptătoril­or care apăra lumea creștină de amenințare­a distrugeri­i totale. Ei protejează cele mai importante capete încoronate ale Europei și schimbă cursul bătăliilor, atunci când este nevoie.

Nu-i așa că-i faină cartea lui Radu, mutat de la noi?

 ?? Desen realizat de Ștefan Popa Popa’S ??
Desen realizat de Ștefan Popa Popa’S
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania