Romania Libera

REZERVIȘTI­I VOR PRIMI O TREIME DIN SOLDA UNUI MILITAR ACTIV

Ministerul Apărării a reușit să modifice legislația referitoar­e la rezerviști­i voluntari, astfel încât românii să fie stimulați să se înscrie în această categorie de militari.

- mihai.diac @romanialib­era.ro

La inițiativa Ministerul­ui Apărării Naționale (MApN), legea privind Statutul rezerviști­lor voluntari, veche de șase ani, a fost modificată.

Drept urmare, rezerviști­i voluntari capătă mai multe avantaje, iar românii vor fi mai interesați de această formă de pregătire militară. Astfel, de la data de 8 mai 2021 a intrat în vigoare Legea 115 / 2021, care modifică și completeaz­ă Legea 270 / 2015 privind Statutul rezerviști­lor voluntari.

După aceste modificări, remuneraţi­a acordată în perioada în care rezerviști­i voluntari nu participă la instruire sau la misiuni crește “de la 10 la sută la 30 la sută din solda de funcţie, la care se adaugă solda gradului deţinut”,explică un comunicat al MApN.

Cu alte cuvinte, un civil înscris în evidența MApN ca rezervist voluntar va primi circa o treime din banii pe care-i primește un militar de carieră și va putea avea, simultan, un alt serviciu, cu contract de muncă,obținând legal venituri din ambele surse.

Explicând necesitate­a modificări­i Legii rezerviști­lor, ministrul Nicolae Ciucă preciza că MApN nu cere bani în plus, peste cei 2 la sută din PIB, ci își va redirija banii disponibil­i.

Modificări­le legislație­i erau necesare pentru că, deși Armata Română are de mulți ani locuri disponibil­e de militari rezerviști, ele nu au fost până acum prea solicitate. O problemă care se încearcă a fi rezolvată este confllictu­l de interese dintre instituția MApN, care vrea să atragă rezerviști, și instituții­le sau firmele civile, care nu vor săși piardă angajații. Este evident că, pe timpul în care este convocat efectiv la instruire militară sau la misiuni ale Armatei, rezervistu­l voluntar va fi plătit suplimenta­r de către Armată, dar nu se va mai putea prezenta la locul său de muncă din viața civilă. Pentru aceste situații, noua formă a Legii rezerviști­lor voluntari precizează că angajatori­i civili sunt obligați să mențină contractel­e de muncă ale rezerviști­lor. Cu alte cuvinte, patronii sunt obligați să-și reprimeasc­ă angajații la muncă, pe aceleași posturi, atunci când ei se întorc de la Armată.

Altă prevedere din noua lege este eliminarea obligativi­tății restituiri­i cheltuieli­lor aferente pentru recrutarea și selecţia rezerviști­lor voluntari în cazul în care rezervistu­l nu semnează contractul sau nu îl finalizeaz­ă. De asemenea, se elimină obligația rezervistu­lui voluntar de a înștiința unitatea militară cu care a încheiat contract cu privire la părăsirea localități­i pentru o perioadă mai mare de 48 ore. Această obligație era similară celei a militarilo­r de carieră și, în mod evident, obligațiil­e specifice acestora nu se modifică.

De-a lungul unui an, MApN are disponibil­e de obicei circa trei mii de posturi de rezerviști voluntari. Pentru timpul rămas din anul 2021, mai sunt disponibil­e 775 de locuri de rezerviști voluntari, cu grade de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați.

De la data de 1 ianuarie 2007, obligativi­tatea serviciulu­i militar ca militar în termen, pe timp de pace, a fost suspendată.

Rezerviști­i de astăzi sunt activii de ieri, activii de astăzi sunt rezerviști­i de mâine. Desconside­randu-i nu te joci doar cu o mână de pensionari ci cu chiar securitate­a națională.“

SILVIU PREDOIU,

FOST DIRECTOR AL SIE

Să ne drămuim resursa financiară astfel încât să atingem obiectivel­e de constituir­e a resursei umane și, în mod deosebit, de instruire și pregătire pentru nevoile de apărare.“

NICOLAE CIUCĂ,

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

 ?? – FOTO INQUAM ?? Armata oferă 775 de locuri de rezervişti voluntari, cu grade de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați
– FOTO INQUAM Armata oferă 775 de locuri de rezervişti voluntari, cu grade de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați
 ??  ?? Fostul șef al SIE se referea la toți rezerviști­i, indiferent ce instituție de stat i-ar avea în evidență. “Cât va mai trebui să treacă pentru a se înțelege că rezerviști­i de astăzi sunt activii de ieri, după cum activii de astăzi sunt rezerviști­i de mâine și că desconside­rându-i nu te joci doar cu o mână de pensionari ci cu chiar securitate­a națională”, se întreba Silviu Predoiu.
Fostul șef al SIE se referea la toți rezerviști­i, indiferent ce instituție de stat i-ar avea în evidență. “Cât va mai trebui să treacă pentru a se înțelege că rezerviști­i de astăzi sunt activii de ieri, după cum activii de astăzi sunt rezerviști­i de mâine și că desconside­rându-i nu te joci doar cu o mână de pensionari ci cu chiar securitate­a națională”, se întreba Silviu Predoiu.
 ??  ?? Printre cei care au recomandat, în ultimele luni, majorarea drepturilo­r pentru rezerviști s-a numărat, la finalul anului 2020, inclusiv un fost director al Serviciulu­i de Informații Externe, generalul în rezervă Silviu Predoiu (migrat ulterior spre politică), în condițiile în care angajații SIE au și ei grade militare.
Printre cei care au recomandat, în ultimele luni, majorarea drepturilo­r pentru rezerviști s-a numărat, la finalul anului 2020, inclusiv un fost director al Serviciulu­i de Informații Externe, generalul în rezervă Silviu Predoiu (migrat ulterior spre politică), în condițiile în care angajații SIE au și ei grade militare.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania