Romania Libera

Concurență mare la Titulariza­re

La sesiunea examenului de Titulariza­re din acest an, s-au înscris peste 34.000 de candidați, Ministerul Educației scoțând la concurs aproape 5.000 de posturi în sistemul de învățământ preunivers­itar.

- laurentiu.musoiu @romanialib­era.ro

Pentru susținerea probei scrise din cadrul concursulu­i de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământ­ul preunivers­itar (Titulariza­re 2021), ce a avut loc ieri, s-au înscris 34.120 de candidați, dintre care 5.190 de candidați provin din promoția curentă, potrivit unui comunicat de presă al Ministerul­ui Educației, remis cotidianul­ui național “România liberă”. Potrivit aceleiași surse, la nivel naţional sunt disponibil­e 4.814 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedetermin­ată (3.500 în mediul urban și 1.314 în mediul rural).

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedetermin­ată vizează următoarel­e discipline/ specializă­ri: educatori/profesori pentru învăţământ preșcolar în limba română (1103), învăţători/profesori

pentru învăţământ primar în limba română (828) și muzică instrument­ală (310).

Afișarea rezultatel­or

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectora­telor școlare și pe site-ul http:// titulariza­re.edu.ro.

Contestați­ile se depun la sediile inspectora­telor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronic­e, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatel­or, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. “Contestaţi­ile pot fi transmise și prin e-mail, după afișarea rezultatel­or,până în data de 28 iulie,ora 12:00. Rezultatel­e finale se afișează la sediile inspectora­telor școlare județene și pe site în data de 3 august”, se precizează în comunicatu­l ministerul­ui de resort.

Pentru angajarea pe perioadă nedetermin­ată (titulariza­re), candidații trebuie să obțină la proba scrisă

minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinat­ă (suplinire), minimum nota 5 (cinci). “Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificări­le și completări­le ulterioare”, mai arată Ministerul Educației.

Repartizar­ea candidațil­or pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedetermin­ată, în ordinea descrescăt­oare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectora­tele școlare în intervalul 4 - 5 august. “Cadrul normativ care reglemente­ază organizare­a și desfășurar­ea concursulu­i național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământ­ul preunivers­itar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibil­e pe site-ul http://titulariza­re.edu. ro”, mai precizează ministerul.

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedetermin­ată vizează următoarel­e discipline/ specializă­ri: educatori/ profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1103), învăţători/ profesori pentru învăţământ primar în limba română (828) şi muzică instrument­ală (310).”

MINISTERUL EDUCAȚIEI

 ??  ?? Cele mai multe posturi scoase la concurs pentru titulariza­rea în sistemul de învățământ sunt de educatori și învățători. / Informează Ministerul Educației.
Cele mai multe posturi scoase la concurs pentru titulariza­rea în sistemul de învățământ sunt de educatori și învățători. / Informează Ministerul Educației.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania