Oţe­tul de me­re – un aliat efi­ci­ent!

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Cu­nos­cut de pes­te 2000 de ani, oţe­tul de me­re es­te unul din­tre ce­le mai sim­ple și efi­ci­en­te tra­ta­men­te pen­tru slă­bi­re.

Pen­tru a-i crește efec­te­le, spe­cia­liștii Rot­ta Na­tu­ra au cre­at va­rian­ta con­cen­tra­tă a aces­tu­ia. Con­cen­tra­tul de oţet de me­re de la Rot­ta Na­tu­ra te aju­tă să: ● re­duci fă­ră efort pof­ta de mânca­re ● de­to­xi­fici or­ga­nis­mul ● re­duci re­ten­ţia de li­chi­de ● îmbu­nă­tă­ţești di­ges­tia și să re­gle­zi tran­zi­tul in­tes­ti­nal ● ar­zi ca­lo­ri­i­le efi­ci­ent ● re­duci obo­se­a­la și ex­te­nua­rea spe­ci­fi­ce pe­ri­oa­de­lor de slă­bi­re ● re­duci ki­lo­gra­me­le în plus.

Află mai mul­te de­ta­lii des­pre Con­cen­tra­tul de oţet de me­re pe www.rot­ta­na­tu­ra.com sau la 021 323 08 00.

Pro­du­sul se gă­sește în ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te din toa­tă ţa­ra și în far­ma­ci­i­le se­lec­ţi­o­na­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.