Po­ţi înce­pe de azi!

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Înce­ar­că pri­mul iaurt cre­mos din ga­ma Acti­via na­tur: Acti­via Fi­nes­se. Cu o tex­tu­ră fi­nă și cre­moa­să, Acti­via Fi­nes­se sus­ţi­ne sta­rea ta de bi­ne și es­te ide­al pen­tru mi­cul de­jun, gus­ta­re sau ci­nă.

Lan­sa­rea no­u­lui sor­ti­ment fa­ce par­te din cam­pa­nia ,,Înce­ar­că pro­vo­ca­rea Acti­via. Mul­ţu­mi­tă sau ba­nii îna­poi“, ce se de­ru­le­a­ză în pe­ri­oa­da 8 ianuarie - 18 martie. Ac­cep­tă și tu pro­vo­ca­rea Acti­via și con­su­mă ori­ce iaurt Acti­via zil­nic, timp de 14 zi­le. Da­că nu ești mul­ţu­mi­tă, pri­mești ba­nii îna­poi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.