Pen­tru imu­ni­ta­tea ce­lui mic

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Băia­tul meu de 6 anișori ră­cea foar­te des, m-am să­tu­rat de câte ori a tre­bu­it să-i dau și an­ti­bi­o­tic, re­co­man­dat de me­dic, din cau­za com­pli­ca­ţi­i­lor. De prin noiembrie îi dau zi de zi di­mi­nea­ţa o por­to­ca­lă, o lă­mâie sau un grep­frut cu mi­e­re (1-2 lin­gu­ri­ţe). Când fac rost, îi dau să su­gă și un pic de fa­gu­re se­a­ra. Îi pla­ce foar­te mult gus­tul și nu a mai ră­cit de atunci! (Că­tă­li­na, Bu­cu­rești)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.