Pri­mă­va­ră fă­ră aler­gii!

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Ime­diat vi­ne se­zo­nul aler­gi­i­lor și, din pă­ca­te, nu luăm mă­suri de­cât du­pă ce simp­to­me­le se in­sta­le­a­ză. Cel pu­ţin, eu așa am fă­cut mul­tă vre­me. Până în ur­mă cu doi-trei ani, înce­pând din martie mă chi­nu­iau îngro­zi­tor stră­nu­tu­ri­le, mâncă­ri­mi­le ocu­la­re și na­za­le. Apoi, m-a învă­ţat ci­ne­va să încep cu o lu­nă înain­te de de­cla­nșa­rea aler­gi­ei o cu­ră cu coa­căz-ne­gru. Func­ţi­o­nea­ză și împo­tri­va ri­ni­tei, bro­nși­te­lor și ast­mu­lui aler­gic. Ia câte 50 de pi­că­turi de ex­tract de coa­căz-ne­gru în pu­ţi­nă apă, de do­uă-trei ori pe zi și vei ve­dea di­fe­ren­ţa! (Le­o­no­ra, email)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.