Reu­ma­tis­mul, sub con­trol

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Pu­ne în 500 ml de al­cool me­di­ci­nal câţi­va ar­dei iu­ţi (6-7) și la­să-i la ma­ce­rat timp de 14 zi­le. Du­pă ace­as­tă pe­ri­oa­dă fil­tre­zi li­chi­dul cu aju­to­rul unui ti­fon și ma­se­zi lo­cu­ri­le du­re­roa­se. Efec­tul cal­mant apa­re ime­diat! E o re­ţe­tă învă­ţa­tă la ţa­ră, dar vei ve­dea, dă re­zul­ta­te! (Cos­tel, Târgu-Fru­mos)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.