Ai gri­jă de arti­cu­la­ţii!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNII -

Nu doar per­soa­ne­le în vârstă, ci și ce­le ca­re fac mult sport tre­bu­ie să ai­bă în ve­de­re să­nă­ta­tea ar­ti­cu­la­ţi­i­lor. Dan­se­zi, aler­gi, mer­gi des la sa­lă? Mișca­rea es­te esen­ţia­lă pen­tru a ob­ţi­ne ener­gie și un plus de vi­ta­li­ta­te, te sca­pă de stres și îţi ofe­ră o sta­re ge­ne­ra­lă bu­nă. Dar tre­bu­ie să-ţi pro­te­je­zi ar­ti­cu­la­ţi­i­le. Dop­pel­herz® sys­tem KOLLAGEN 11.000 PLUS asi­gu­ră o do­ză ma­re de hi­dro­li­zat de co­la­gen (11g), în fla­coa­ne uni­do­ză, ușor de ad­mi­nis­trat. Pe lângă be­ne­fi­ci­i­le asu­pra sis­te­mu­lui lo­co­mo­tor, es­te ex­ce­lent și pen­tru a-ţi men­ţi­ne te­nul tânăr și pi­e­lea su­plă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.