Săr­bă­to­rește învi­e­rea na­tu­rii!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNII -

Anul aces­ta de Paște, ale­ge să te re­la­xe­zi în na­tu­ră! Ui­tă de gri­ji și de aglo­me­ra­ţia orașu­lui și pe­tre­ce câte­va zi­le într-o sta­ţi­u­ne bal­nea­ră. La So­va­ta, Da­nu­bi­us He­al­th Spa Re­sort te aște­ap­tă cu ofer­te spe­cia­le de Paște și te aju­tă să îmbini dis­trac­ţia cu tra­ta­men­te­le vin­de­că­toa­re: ba­zi­ne cu apă dul­ce și să­ra­tă, baie Kneipp alter­nan­tă pen­tru pi­ci­oa­re, ba­zin pen­tru co­pii, sau­nă de mai mul­te ti­puri, sa­lă de fit­ness și nu nu­mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.