Între 9-13 punc­te:

Re­la­xe­a­ză-te!

Sanatatea de Azi - - TEST -

Ești per­fec­ţi­o­nis­tă, nu ai răb­da­re și nu-ţi pla­ce să pi­er­zi timp co­rec­tând du­pă alţii ce­ea ce tu ai fi pu­tut fa­ce bi­ne din pri­ma. Une­ori, e bi­ne să pui mai pu­ţi­nă pre­si­u­ne pe ti­ne și pe cei din jur, să pri­vești lu­cru­ri­le mai de­tașat și op­ti­mist. O să ve­zi, vei fi mai li­niști­tă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.