Re­ţe­te tra­di­ţi­o­na­le din cea mai bu­nă car­ne

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Car­man­ge­ria „Meșteșu­gari de gus­turi“din in­cin­ta res­tau­ran­tu­lui Bur­ger&Grill Ho­u­se fo­lo­sește car­ne de pro­veni­en­ţă ro­mâneas­că și res­pec­tă re­ţe­te­le tra­di­ţi­o­na­le din zo­na

Fă­gă­rașu­lui, fi­ind o afa­ce­re de fa­mi­lie.

Ace­as­tă abor­da­re a fost un ga­rant al suc­ce­su­lui, me­ze­lu­ri­le fi­ind apre­cia­te, iar afa­ce­rea cres­când fi­resc, să­nă­tos.

Pe lângă me­ze­luri, car­man­ge­ria si­tua­tă în Pre­lun­gi­rea

Ghen­cea nr. 262 mai pro­du­ce și bur­geri din car­ne de vi­tă

Black Angus, des­ti­na­ţi res­tau­ran­te­lor, dar și pre­pa­ră­rii în res­tau­ran­tul aflat ală­turi de car­man­ge­rie, al că­rui me­niu con­ţi­ne pre­pa­ra­te să­nă­toa­se, din car­ne, le­gu­me și con­di­men­te na­tu­ra­le, fă­ră adi­ti­vi și înlo­cu­i­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.