Co­tle­te de miel frip­te, cu le­gu­me la gră­tar

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

• 5 co­tle­te de miel

• 1 lin­gu­ri­ţă muștar iu­te

• 3 că­ţei de us­tu­roi

• câte 1 lin­gu­ri­ţă pi­per alb, cim­bru și chi­men mă­ci­nat

• 50 ml vin alb sec

• 1 do­vle­cel zuc­chini

• 1 ar­dei roșu

• op­ţi­o­nal, câte­va roșii cher­ry

• 75 ml ulei

• sa­re

• 1 fe­lie slă­ni­nu­ţă pen­tru uns gră­ta­rul

1. Mi­xe­a­ză într-un bol 3 lin­guri de ulei cu mușta­rul, us­tu­roi­ul, chi­me­nul, cim­brul și vi­nul. Unge co­tle­te­le cu ames­te­cul, înve­lește-le în fo­lie și păs­tre­a­ză-le în fri­gi­der până a do­ua zi. Unge gră­ta­rul cu slă­ni­nu­ţă și fri­ge co­tle­te­le pe am­be­le păr­ţi câte 5-6 mi­nu­te, stro­pin­du-le cu ma­ri­na­dă.

2. Păs­tre­a­ză-le la cald și fri­ge pe gră­tar ron­de­le de do­vle­cel, groa­se de 1 cm și fâșii de ar­dei roșu. Ser­vește co­tle­te­le ală­turi de le­gu­me­le frip­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.