Ce mă­nânci și ce nu

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Fie că es­te vor­ba de gastrită acu­tă sau cro­ni­că, tra­ta­men­tul me­di­ca­men­tos nu es­te su­fi­ci­ent. Im­por­tant es­te să res­pec­ţi și un re­gim di­e­te­tic adec­vat, pen­tru a eli­mi­na fac­to­rii iri­tan­ţi. În ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, pro­ble­ma dis­pa­re da­că se aduc câte­va mo­di­fi­cări re­gi­mu­lui ali­men­tar și sti­lu­lui de viaţă:

→ Evi­tă ali­men­te­le ca­re sti­mu­le­a­ză se­cre­ţia de acid gas­tric, pu­tând da sen­za­ţie de ar­suri: con­di­men­te, ca­fea, bău­turi car­bo­ga­zoa­se, ali­men­te gra­se (ci­or­be gra­se, car­ne gra­să, pră­je­li etc.), pro­du­se de pa­ti­se­rie, ouă pră­ji­te, roșii, ci­o­co­la­tă, al­cool, fruc­te aci­du­la­te (în spe­cial lă­mâia, me­re­le acre), dul­ci­uri și ali­men­te ca­re con­ţin con­ser­van­ţi, aro­me ar­ti­fi­cia­le și co­lo­ran­ţi. Con­su­mă cu mo­de­ra­ţie cru­di­tă­ţi și le­gu­mi­noa­se.

→ Ale­ge car­nea sla­bă, fiar­tă sau la gră­tar (pui, cur­can, pește). Ouă­le pre­pa­ră-le fi­er­te. Per­mi­se sunt și lac­ta­te­le, le­gu­me­le fi­er­te (mor­co­vi, ci­u­perci, spa­nac, fa­so­le verde), ba­na­ne­le bi­ne coap­te, com­po­tu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.