Con­ta­gi­oa­să ori ba?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Zo­na Zos­ter nu se tran­smi­te di­rect de la o per­soa­nă la alta, spre de­o­se­bi­re de va­ri­ce­lă. În schimb, li­chi­dul din in­te­ri­o­rul ve­zi­cu­le­lor con­ţi­ne par­ti­cu­le de vi­rus, ca­re oda­tă ajun­se în or­ga­nis­mul unei per­soa­ne ca­re n-a avut va­ri­ce­lă pot de­cla­nșa ace­as­tă boa­lă. Pe­ri­oa­da de con­ta­gi­o­zi­ta­te du­re­a­ză cam o săp­tă­mână du­pă apa­ri­ţia ve­zi­cu­le­lor. Așa­dar, cel mai bi­ne es­te ca bol­na­vul să stea izo­lat până când ve­zi­cu­le­le se usu­că, evi­tând să scar­pi­ne sau să atin­gă le­zi­u­ni­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.