E vi­tal

Ca și în ca­zu­ri­le de in­farct mi­o­car­dic, și în ce­le de ac­ci­dent vascular cerebral se im­pu­ne un tra­ta­ment me­di­cal de urgen­ţă. Cu cât mai re­pe­de, cu atât mai bi­ne.

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

de alar­mă: di­fi­cul­tă­ţi de vor­bi­re, greu­ta­te de a-și gă­si cu­vin­te­le.

4 T (ti­me-timp). Ra­pi­di­ta­tea in­ter­ven­ţi­ei es­te esen­ţia­lă. Su­nă ime­diat la 112 sau tran­spor­tă de urgen­ţă per­soa­na afec­ta­tă de AVC la spi­tal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.