Să re­ca­pi­tu­lăm. Ţelina:

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

√ Con­ţi­ne sub­stan­ţe ca­re echi­li­bre­a­ză pre­si­u­nea sânge­lui (prin re­la­xa­rea va­se­lor san­gvi­ne).

√ Sca­de co­les­te­ro­lul.

√ Com­ba­te dis­me­no­re­ea și aju­tă fe­mei­le să de­pășe­as­că mai ușor tul­bu­ră­ri­le pro­vo­ca­te de me­no­pau­ză.

√ Es­te in­di­ca­tă în cu­re­le de slă­bi­re și tra­ta­rea obe­zi­tă­ţii, dar și în caz de re­ten­ţie uri­na­ră, ar­tri­tă și gu­tă, ră­gușe­a­lă, in­fla­ma­ţii, tu­se, lip­sa pof­tei de mânca­re.

√ Se re­co­man­dă ca tra­ta­ment împo­tri­va in­som­ni­ei.

√ Da­to­ri­tă pu­ter­ni­cei ac­ţi­uni an­ti­o­xi­dan­te, con­su­mul re­gu­lat de ţe­li­nă pre­vi­ne mul­ti­pli­ca­rea ce­lu­le­lor can­ce­roa­se.

√ Pre­pa­ra­te­le din ţe­li­nă sunt con­train­di­ca­te în pe­ri­oa­da sar­ci­nii!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.