Chif­te­lu­ţe arici

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

• 300 g pi­ept de cur­can, to­cat

• 2 mor­co­vi

• 1 ce­a­pă

• 1 ou

• 2 că­ţei de us­tu­roi

• 2 car­to­fi mici

• 2-3 fi­re de pă­trun­jel

• sa­re, pi­per, cim­bru

• câte­va cu­ișoa­re

• 100 g orez cu bo­bul lung

• frun­ze de sa­la­tă pen­tru de­cor

1. Cu­ră­ţă car­to­fii și mor­co­vii, spa­lă-le și taie-le în bu­că­ţi. Fi­er­be-le 20 de mi­nu­te, apoi zdro­bește-le ca pen­tru pi­u­re. Taie mă­runt ce­a­pa cu­ră­ţa­tă și pă­trun­je­lul și zdro­bește us­tu­roi­ul. Ames­te­că într-un cas­tron car­nea to­ca­tă, ce­a­pa, le­gu­me­le fi­er­te, oul, sa­re, pi­per și con­di­men­te, du­pă gust. Mo­de­le­a­ză chif­te­lu­ţe lun­gu­i­e­ţe, cu mâi­ni­le ume­de. Așa­ză-le în ta­vă, pe hârtie de copt un­să cu ulei. Coa­ce-le 25-30 de mi­nu­te la foc me­diu, în cup­to­rul preîncăl­zit.

2. Între timp, fi­er­be ore­zul în 250 ml apă ușor să­ra­tă. Spre sfârși­tul fi­er­be­rii, adau­gă 1 lin­gu­ră de ulei. La­să-l să se ră­ce­as­că și afânea­ză-l cu do­uă fur­cu­li­ţe. Ser­vește ari­cii pe pat de frun­ze de sa­la­tă, cu ron­de­le de mor­cov fi­ert.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.