ATEN­ŢIE la re­ac­ţi­i­le se­ve­re!

Sanatatea de Azi - - MITUL LUNIE -

Du-te ime­diat la me­dic da­că ob­ser­vi că re­ac­ţia aler­gi­că se agra­ve­a­ză: amor­ţești sau apar cârceii, in­fla­ma­ţia lo­ca­lă se ex­tin­de, pi­e­lea din zo­na afec­ta­tă es­te in­tens înroși­tă și con­ti­nuă să se um­fle, res­piri sau înghi­ţi cu di­fi­cul­ta­te, îţi apa­re ur­ti­ca­rie pe corp, ai sen­za­ţie de gre­a­ţă, apar văr­să­tu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.