De la in­fu­zie la pul­be­re

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Pre­pa­ra­te­le din flori de sal­câm sunt, du­pă cum am vă­zut, ex­trem de să­nă­toa­se. Dar nu nu­mai infu­zia, de­coc­tul sau pul­be­rea, ci și mi­e­rea sau vi­nul. Ba chiar și flo­ri­le cru­de, așa cum le cu­le­gi din pom.

✹ Tu­se con­vul­si­vă: pre­pa­ră o in­fu­zie din trei lin­gu­ri­ţe cu flori de sal­câm la 200 ml de apă clo­co­ti­tă; bea 1-2 căni pe zi. ✹ Mi­gre­ne: In­fu­zie din flori și frun­ze, 1 lin­gu­ră de ames­tec us­cat la 250 ml apă clo­co­ti­tă alun­gă mi­gre­na și te de­ten­si­o­nea­ză.

✹ Hi­pe­ra­ci­di­ta­te gas­tri­că, ar­suri la sto­mac, ce­fa­lee sau alte pro­ble­me cau­za­te de ner­vo­zi­ta­te, stres: pre­pa­ră o tinc­tu­ră din 250 g de pul­be­re la 400 ml de al­cool ali­men­tar (50-70 gra­de). La­să 14 zi­le la ma­ce­rat, apoi fil­tre­a­ză și pu­ne la păs­tra­re într-o sti­clă închi­să la cu­loa­re. Iei câte o lin­gu­ri­ţă de tinc­tu­ră de trei ori pe zi, di­lua­tă cu apă.

✹ Di­ver­se pro­ble­me di­ges­ti­ve: pre­pa­ră o in­fu­zie din­tr-o lin­gu­ri­ţă de ames­tec la 250 ml apă clo­co­ti­tă, la­să să in­fu­ze­ze 10-15 mi­nu­te și bea do­uă căni pe zi, du­pă me­se­le prin­ci­pa­le, în cu­re de lun­gă du­ra­tă.

✹ Du­reri de din­ţi: apli­ca­ţii lo­ca­le cu tinc­tu­ră pe pan­sa­ment, efi­ci­en­te și împo­tri­va can­di­do­zei bu­ca­le sau di­ges­ti­ve.

✹ Va­gi­ni­tă sau can­di­do­ză: băi lo­ca­le pre­pa­ra­te din ze­ce lin­guri cu plan­tă la 5 l de apă. Po­ţi adău­ga, la ace­e­ași can­ti­ta­te de apă, 15 pi­că­turi de tinc­tu­ră, tot pen­tru baie de șe­zut.

✹ Ne­vro­ze, stres, an­xi­e­ta­te: pre­pa­ră un ma­ce­rat la re­ce din flori ţi­nu­te 2-3 zi­le în mi­e­re. Ia câte 3-5 lin­gu­ri­ţe pe zi.

✹ Fu­run­cu­le, ar­suri și alte bo­li de pi­e­le: apli­că prișni­ţe (ca­ta­plas­me) pre­pa­ra­te din trei păr­ţi mi­e­re de sal­câm și o par­te făi­nă de grâu, schim­ba­te la in­ter­va­le de 10-12 ore.

Adău­ga­tă în apa de baie, infu­zia din flori de sal­câm are efect li­niş­ti­tor şi te sca­pă de in­som­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.