„Eu ce să mai mă­nânc? Ce am voie, ce tre­bu­ie?“

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETA -

Gă­sești răs­pun­su­ri­le la aces­te între­bări și la mul­te alte­le în no­ua car­te lan­sa­tă de dr. Mi­ha­e­la Bi­lic, nu­tri­ţi­o­nist, des­pre ro­lul hra­nei în via­ţa noas­tră. „Am mâncat. O fi pă­cat?“va apă­rea cu­rând la edi­tu­ra Cur­tea Ve­che Pu­blis­hing și poa­te fi re­zer­va­tă cu au­to­graf în pe­ri­oa­da 9-25 mai pe cur­te­a­ve­che.ro. Es­te o ple­doa­rie pen­tru mo­de­ra­ţie, pen­tru o ati­tu­di­ne echi­li­bra­tă, dar și pen­tru o re­la­ţie po­zi­ti­vă cu mânca­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.