Ti­ra­mi­su cu că­pșu­ne la pa­har

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

100 g pișco­turi 300 g mas­car­po­ne 100 g frișcă 1 pli­cu­leţ ca­fea so­lu­bi­lă 3 lin­guri îndul­ci­tor di­e­te­tic 200 g că­pșu­ne 1. Ră­cește în fri­gi­der cu­pe­le în ca­re vei asam­bla de­ser­tul. Di­zol­vă ca­fe­aua so­lu­bi­lă în 200 ml apă. Tre­ce bu­că­ţi de pișco­turi prin ca­fea și pu­ne-le în pa­har. Mi­xe­a­ză mas­car­po­ne cu îndul­ci­to­rul și frișca. Pu­ne un strat de cre­mă pes­te pișco­turi, apoi un strat de că­pșu­ne spă­la­te, cu­ră­ţa­te și zdro­bi­te. 2. Aco­pe­ră fructele cu mas­car­po­ne și de­co­re­a­ză cu fe­lii de că­pșu­nă. Ser­vește de­ser­tul du­pă ce l-ai ră­cit în fri­gi­der, cel pu­ţin 20 de mi­nu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.