Grep­frut, un re­me­diu-mi­nu­ne

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Po­tri­vit stu­di­i­lor, con­su­mul zil­nic de grep­frut pen­tru o pe­ri­oa­dă de 30 de zi­le sca­de sim­ţi­tor ni­ve­lul co­les­te­ro­lu­lui. Se pa­re că grep­fru­tul roșu es­te mai efi­ci­ent de­cât cel alb. Es­te su­fi­ci­ent să bei 100 ml de suc na­tu­ral pe zi. Da­că ur­me­zi vreun tra­ta­ment me­di­ca­men­tos, înain­te de a înce­pe cu­ra cu acest fruct ce­re sfa­tul me­di­cu­lui: une­le sub­stan­ţe din grep­frut in­te­rac­ţi­o­nea­ză cu ma­jo­ri­ta­tea me­di­ca­men­te­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.