Plan­ta zei­lor

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

În Egip­tul an­tic era su­pra­nu­mi­tă „La­cri­mi­le lui Isis“(zei­ţa bu­năs­tă­rii, că­să­to­ri­ei și înţe­lep­ci­u­nii). Mai târziu și pe ma­lul ce­lă­lalt al Me­di­te­ra­nei, în Gre­cia an­ti­că, a fost nu­mi­tă La­cri­mi­le He­rei (zei­ţa că­să­to­ri­ei). Ro­ma­nii o nu­me­au ver­be­na și, spu­ne Pli­niu cel Bă­trân, era ne­lip­si­tă din jert­fe­le adu­se lui Ju­pi­ter. De altfel, în toa­tă Eu­ro­pa, dar și în Asia și Ame­ri­ca de Sud, verbina a fost so­co­ti­tă plan­tă a zei­lor și fo­lo­si­tă ri­tua­lic. Se spu­ne că, atunci când Ma­ria și Ma­ria Mag­da­le­na l-au co­bo­rât de pe cru­ce pe Ii­sus, I-au spă­lat ră­ni­le cu apă de ver­bi­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.