De­tox fă­ră înfo­me­ta­re

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETĂ -

Isa­no es­te o hra­nă com­ple­tă sub for­ma unui mic ba­ton, cu o com­po­zi­ţie ușor di­ge­ra­bi­lă, da­to­ri­tă in­gre­di­en­te­lor pu­re na­tu­ra­le. O da­tă ce te obișnu­i­ești cu gus­tul lor, ba­toa­ne­le din plan­te pre­sa­te la re­ce pot sub­sti­tui o ma­să sau chiar pe toa­te, al­ca­li­ni­zând or­ga­nis­mul și aju­tându-l să eli­mi­ne gră­si­mea ne­do­ri­tă, nu și ma­sa mus­cu­la­ră. Tre­bu­ie con­su­ma­te la fi­e­ca­re 60-90 de mi­nu­te pe tot par­cur­sul zi­lei, împreu­nă cu apă pla­tă - apro­xi­ma­tiv ze­ce ba­toa­ne Isa­no de di­fe­ri­te gus­turi pe zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.