Par­fe cu lă­mâie

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

• 3 ouă

• 2 lă­mâi

• 60 g za­hăr di­e­te­tic sau îndul­ci­tor din ste­via

• 250 ml frișcă li­chi­dă

• frun­ze de men­tă sau de me­li­sa 1. Într-un vas așe­zat la bain-ma­rie, ames­te­că ouă­le cu ze­a­ma de lă­mâie și za­hă­rul, până când cre­ma de­vi­ne con­sis­ten­tă. Ia va­sul de pe sur­sa de căl­du­ră și adau­gă coa­ja proas­păt ra­să a unei lă­mâi și frișca, în pre­a­la­bil bă­tu­tă. Omo­ge­ni­ze­a­ză și pu­ne com­po­zi­ţia în con­ge­la­tor, în vas de plas­tic sau me­ta­lic, pen­tru 5-6 ore.

2. Ser­vește por­ţi­i­le de­co­ra­te cu fe­lii

de lă­mâi și cu frun­zu­li­ţe de men­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.