Anti­bi­o­ti­ce­le și iaur­tul

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Du­pă un tra­ta­ment cu an­ti­bi­o­ti­ce, ar fi bi­ne să con­su­mi mai mult iaurt: anti­bi­o­ti­ce­le dis­trug par­ţial flo­ra in­tes­ti­na­lă, cau­zând di­ver­se tul­bu­rări di­ges­ti­ve (dia­ree, ba­lo­na­re), dar iaur­tul con­tra­ca­re­a­ză aces­te efec­te ne­ga­ti­ve, aju­tând la re­fa­ce­rea flo­rei in­tes­ti­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.