Alia­tul tău în lup­ta cu dia­be­tul

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETĂ -

Pri­ma ediție AbcDia­bet din acest an te aște­ap­tă cu no­u­tăți, sfa­turi de la spe­cia­liști, rețe­te, di­e­te și po­vești de viață ca­re te in­spi­ră, te încu­ra­je­a­ză și te aju­tă să ții sub con­trol gli­ce­mia și să pre­vii com­pli­cați­i­le aces­tei afe­cți­uni. Din 26 apri­lie, la toa­te punc­te­le de di­fu­za­re a pre­sei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.