BE­NE­FI­CII PEN­TRU SĂ­NĂ­TA­TE

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Roși­i­le sunt foar­te bo­ga­te în li­co­pen, un an­ti­o­xi­dant ca­re ne apă­ră de une­le ti­puri de can­cer (pros­ta­tă, plă­mâni, eso­fag, sân, pi­e­le...) și de bo­li­le de ini­mă, sca­de co­les­te­ro­lul rău și tri­gli­ce­ri­de­le, ne pro­te­je­a­ză ochii și pi­e­lea de ac­ţi­u­nea ul­tra­vi­o­le­te­lor. Și asta nu e tot: roși­i­le sunt o sur­să ex­ce­len­tă de vi­ta­mi­na C, un pu­ter­nic an­ti­o­xi­dant, vi­ta­mi­na A, in­dis­pen­sa­bi­lă să­nă­tă­ţii ochi­lor, po­ta­siu, ca­re joa­că un rol cheie în men­ţi­ne­rea să­nă­tă­ţii sis­te­mu­lui ner­vos și aju­tă la scă­de­rea ten­si­u­nii ar­te­ria­le, și fi­er, esen­ţial bu­nei cir­cu­la­ţii a sânge­lui. Stu­di­i­le au de­mon­strat că un con­sum zil­nic de roșii aju­tă la ges­ti­o­na­rea dia­be­tu­lui de tip 2 și la men­ţi­ne­rea să­nă­tă­ţii din­ţi­lor, oa­se­lor, pă­ru­lui, pi­e­lii, pre­vi­ne in­fec­ţi­i­le uri­na­re, aju­tă di­ges­tia, pre­vi­ne con­sti­pa­ţia și dia­re­ea. Apli­ca­rea lo­ca­lă de suc de roșii poa­te chiar vin­de­ca ar­su­ri­le so­la­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.