între­ba­re de top

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Dra­gă re­dac­ţie,

Fi­i­ca mea a slă­bit pes­te 15 ki­lo­gra­me de la înce­pu­tul anu­lui. Are 20 de ani, 1.60 me­tri și 50 de ki­lo­gra­me. Nu e prea sla­bă? Pe mi­ne mă îngri­jo­re­a­ză, mi-e te­a­mă să nu de­vi­nă ano­re­xi­că. Fa­ce sport aproa­pe zil­nic, nu mai mă­nâncă pâi­ne, car­to­fi, dul­ci­uri și ni­mic din ce-i gă­tesc, doar sa­la­te, fruc­te, iaur­turi și ba­toa­ne pro­tei­ce. Aș apre­cia un sfat avi­zat, ca să știu cum să pro­ce­dez.

Lu­cre­ţia Si­mi­o­nes­cu, Bu­cu­rești

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.