Îngri­jește co­rect te­nul!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

3 pro­du­se tre­bu­ie să se re­gă­se­as­că în ri­tua­lul tău zil­nic de îngri­ji­re, pen­tru a-ţi pro­te­ja efi­ci­ent te­nul. Dia­na Ma­ran­di­uc, Trai­ner Na­tu­rys Ro­mânia spu­ne că este vor­ba des­pre de­ma­chiant, cre­mă hi­dra­tan­tă și lo­ţi­u­ne cu pro­tec­ţie UV, in­di­fe­rent de ano­timp, pen­tru a pre­ve­ni des­hi­dra­ta­rea și îmbă­trâni­rea pre­ma­tu­ră a pi­e­lii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.