Tra­ta­ment de ul­ti­mă oră

Sanatatea de Azi - - ȘĂTNIĂRTIASTĂENĂTATE -

Pa­ci­en­ţii cu ar­tri­tă reu­ma­toi­dă din Ro­mânia pot fi tra­ta­ţi cu me­di­ca­men­te ora­le de ul­ti­mă ge­ne­ra­ţie.

Pri­mul re­pre­zen­tant apro­bat și com­pen­sat în Ro­mânia al noii cla­se de tip „DMARD sin­te­ti­ce ţin­ti­te“, OLUMIANT se poa­te ob­ţi­ne nu­mai pe ba­ză de pres­crip­ţie me­di­ca­lă, iar tra­ta­men­tul tre­bu­ie ini­ţiat de un me­dic spe­cia­list reu­ma­to­log.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.