Cum poa­te afla o fe­meie ca­re își do­rește co­pii da­că are pro­ble­me de fer­ti­li­ta­te din mo­ti­ve hormonale?

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUNII - Dr. Andre­as Vyt­ho­ul­kas me­dic spe­cia­list ob­ste­tri­că-gi­ne­co­lo­gie, cu su­pras­pe­cia­li­za­re în in­fer­ti­li­ta­te

Pro­fi­lul hor­mo­nal este cel ca­re dă in­di­cii des­pre fer­ti­li­ta­te, împreu­nă cu o ana­li­ză im­por­tan­tă, nu­mi­tă AMH (hor­mo­nul an­ti-mul­le­rian). Ace­as­ta este cea ca­re ofe­ră cele mai eloc­ven­te da­te des­pre re­zer­va ova­ria­nă, des­pre can­ti­ta­tea aces­teia, nu și des­pre ca­li­ta­tea ei. O fe­meie fă­ră re­zer­vă ova­ria­nă nu va mai pu­tea să ai­bă co­pii pe ca­le na­tu­ra­lă, de ace­ea AMH este o ana­li­ză foar­te im­por­tan­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.