Tra­ta­men­te cu se­min­ţe

Sanatatea de Azi - - NA TT UA RT IĂ SN TĂ -

Nu, nu arun­ca se­min­ţe­le! Cu­ră­ţă-le și pu­ne-le la us­cat. Le po­ţi fo­lo­si în tra­ta­rea cal­cu­li­lor bi­liari, dar și în con­va­les­cen­ţă, pen­tru re­fa­ce­rea to­nu­su­lui:

→ Cal­cu­li bi­liari: pul­be­rea ob­ţi­nu­tă du­pă mă­ci­na­rea se­min­ţe­lor se ames­te­că bi­ne cu ulei de măs­li­ne. Se ia în fi­e­ca­re di­mi­nea­ţă câte o lin­gu­ri­ţă. Cu­ra tre­bu­ie să du­re­ze 10 zi­le, du­pă ca­re se fa­ce o pau­ză și se reia lu­na ur­mă­toa­re.

→ Con­va­les­cen­ţă: se ia o mâna de se­min­ţe de pe­pe­ne roșu, pe­pe­ne gal­ben, do­vle­ac, cas­tra­ve­ţi și floa­rea-soa­re­lui, se pi­se­a­ză și se pi­cu­ră pes­te ele pu­ţi­nă apă cal­dă, du­pă ca­re se stre­coa­ră prin ti­fon și se ad­mi­nis­tre­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.