Ten mai cu­rat

Sanatatea de Azi - - NA TT UA RT IĂ SN TĂ -

Pe­pe­ne­le este, cum am mai spus, un ex­ce­lent de­to­xi­fiant, de ace­ea este re­co­man­dat ca ad­ju­vant în tra­ta­men­tul ac­ne­ei ușoa­re. Îl po­ţi fo­lo­si și pen­tru re­vi­go­ra­rea unui ten obo­sit, sub for­mă de tam­pon con­ge­lat: taie pe­pe­ne­le cu­buri și pu­ne-le la con­ge­la­tor; când sim­ţi ne­voia împros­pă­tă­rii te­nu­lui, e su­fi­ci­ent să treci un cub pes­te po­me­ţi, iar ast­fel, ră­co­ri­rea și hi­dra­ta­rea sunt ga­ran­ta­te! În plus, te­nul tău are par­te și de un plus de vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.