Sa­voa­re na­tu­ra­lă

Sanatatea de Azi - - ŞĂTNIĂRTIADTE IETĂ -

Exis­tă pro­du­se ca­re dau mâncă­ru­ri­lor un gust me­mo­ra­bil - un ast­fel de pro­dus este Ve­ge­ta Na­tu­rel­la, un mix pen­tru ca­re sunt fo­lo­si­te can­ti­tă­ţi mari de le­gu­me: pen­tru 300 g adaos na­tu­ral pen­tru mâncă­ruri, Na­tu­rel­la be­ne­fi­cia­ză de „com­plo­tul“a 900 g le­gu­me. Un­de mai pui că nu are po­ten­ţia­tori de gust, aro­me ar­ti­fi­cia­le sau agen­ţi de co­lo­ra­re? Gus­tul ex­ce­lent vi­ne strict din com­bi­na­ţia de con­di­men­te cu le­gu­me us­ca­te și atent se­lec­ţi­o­na­te. Și, ghici ce? Po­ţi adău­ga Ve­ge­ta Na­tu­rel­la în aproa­pe ori­ce fel de mânca­re, fie ea cal­dă sau rece.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.