Cau­tă pro­cen­tul de car­ne pe am­ba­laj!

Sanatatea de Azi - - ŞĂTNIĂRTIADTE IETĂ -

Com­pa­nia de fa­mi­lie Cris-Tim de­vi­ne pri­mul brand ce își pu­bli­că pro­cen­te­le de car­ne pe am­ba­la­je­le a pes­te 80 din­tre pro­du­se­le sa­le. Ast­fel, con­su­ma­to­rii pot ale­ge în mod in­for­mat me­ze­lu­ri­le cu con­ţi­nut ma­re de car­ne. Și, pen­tru că mai mul­tă car­ne înse­am­nă mai mul­tă ener­gie, da­to­ri­tă apor­tu­lui mai ma­re de pro­tei­ne, cam­pa­nia Cris-Tim este de­di­ca­tă iu­bi­to­ri­lor de car­ne „pof­ti­ci­oși“de via­ţă. „Pro­mi­si­u­nea noas­tră este de a pu­ne pe me­se­le ro­mâni­lor pro­du­se să­nă­toa­se, nu doar gus­toa­se, și de a in­ves­ti per­ma­nent în îmbu­nă­tă­ţi­rea lor“, de­cla­ră dl. Ra­du Ti­miș, Preșe­din­te și fon­da­tor Cris-Tim.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.